teleportowana

27 tekstów – auto­rem jest te­lepor­to­wana.

życie uczy życia. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 25 kwietnia 2011, 20:54

po­win­nam jeszcze ra­tować tę przyjaźń?
czy już naj­wyższy czas po­godzić się z tym, że na pew­nym skrzyżowa­niu, po 5la­tach wspólnej wędrówki, wyb­rałyśmy in­ne kierunki...? 

myśl
zebrała 10 fiszek • 31 stycznia 2011, 23:17

poz­wo­liłam Ci się poz­nać z nadzieją, że mnie nie opuścisz.
lecz te­raz za­bijasz mnie z łat­wością, bo wiesz, czym mnie udusisz. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 24 października 2010, 22:10

tak mi na To­bie za­leży, że boję się Ci o tym po­wie­dzieć, aby Cię nie stracić... 

myśl
zebrała 26 fiszek • 19 października 2010, 19:47

Cza­sem trze­ba so­bie popłakać, po­narze­kać, pok­rzyczeć, pożałować, po­zas­ta­nawiać się... Do­piero po tych wszys­tkich 'po' można PO pros­tu z tym żyć. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 22 lipca 2010, 00:50

- ja już nie daję rady...
- wyob­raź so­bie, że jes­teś Pudzianem, a życie to Najman.

(auten­tyczna rozmowa) 

myśl
zebrała 17 fiszek • 19 grudnia 2009, 22:09

praw­dzi­wy przy­jaciel nie dziękuję za Twój wie­czor­ny telefon,
bo wie, że pot­rze­bujesz go tak sa­mo, jak on. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 9 grudnia 2009, 21:41

ona roz­wa­la Cię na mi­liony kawałków,
ale to ja później dniami i no­cami składam Cię w jedną całość...
lecz gdy już wreszcie przywrócę Ci ra­dość, op­ty­mizm i sens życia,
ona zno­wu Cię ra­ni! a ja...?
ja znów Cię naprawiam.

czy nap­rawdę to miłość jest naj­lep­szą rzeczą, ja­ka może spot­kać nas w życiu...? 

myśl
zebrała 23 fiszki • 8 grudnia 2009, 21:06

jeśli wy­daje Ci się, że tak będzie le­piej dla nas obojga,
masz rację- wy­daje Ci się. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 30 listopada 2009, 13:22

cze­kanie- straszna rzecz.
lecz jeszcze straszniej­sza, gdy nie masz na ko­go czekać. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 23 listopada 2009, 16:44
teleportowana

19-letnia duszyczka poszukująca własnego 'ja', która często sama sobie rzuca kłody pod nogi.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

teleportowana

Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Aktywność